Steen Hartmann

1 post

Specialpædagogisk skolekonsulent, musiker, samfundskritiker og administrator på arbejdspladsen.dk

Mennesker i møde

Nyt og unikt

Hvad er det der er nyt og unikt? Jo vi følger alle kursister tæt med digital opfølgning og ugentlige evalueringer. Alle får en log der skal følges op på – af kursisten og formidleren. Dvs at man kan tager sin log videre med i sit forløb eller til en evt. […]