Brugerundersøgelse

• Vi har spurgt 310 ledige        .
• Der blev ikke taget hensyn til om man var på dagpenge, kontanthjælp, etnicitet, ny ledig, alder, køn eller hvilken anden måde man var ledig på.
• Man måtte sætte 8 kryds – hvoraf det 8. skulle bruges på hvorvidt man mente om tilbuddet var relevant, dvs. at man skulle bruge det på spørgsmål 12 og 13.
• Deltagerne er fortrinsvis fundet udenfor jobcentrene i Gentofte og Gladsaxe kommuner, Jobcenter NV, samt netværk på Facebook og LinkedIn, i perioden start oktober til slut november 2017.
• Undersøgelsen blev gennemført anonymt ved jobcentrene.
• 78% af de adspurgte svarede nej til – Er der nok hjælp at finde på dit Jobcenter?

søjlediagram