Hvem er vi

Som stiftere af “Arbejdspladsen” har vi tilsammen mere end 90 års erfaring i at arbejde med menneske, udvikling af undervisning og ledelse. Vi har en bred palet af uddannelser og videreuddannelse.

Pia Dahlmann
Pia Dahlmann har været lærer i den danske folkeskole, senest på Vesterbro hvor hun var afdelingskoordinator, faglig vejleder og praktikvejleder. Hun har også erfaring fra arbejdet med frivillige i Muskelsvindfonden igennem mange år. Hun har arbejdet en del med hjemløse og været Social mentor for en del af de frivillige hun har arbejdet med. Pia har stor erfaring i udvikling og tilrettelæggelse af undervisning og har udviklet arbejdsmetoden “Den attraktive samarbejdspartner”. Hun holder foredrag for lærerstuderende omkring teamsarbejde, planlægning og  digitale lærermidler som undervisningsdifferentiering.

Steen Hartmann

Steen Hartmann er uddannet skolelærer. Hans erfaringer spænder vidt, med bla. voksenspecialskole, speciallærer på Center for Hjerneskade, KUA, 2 årig diplom fra DISPUK i Systemisk, konsultation, organisationsudvikling og personaleledelse,  Specialpædagogisk kommunikationskonsulent i Roskilde Amt/Kommune og for nuværende Specialpædagogisk skolekonsulent i Hillerød kommune.

Maria Olsen