Om

Hovedidéen og formålet med etablering af ARBEJDSPLADSEN.DK er at skabe et fysik sted – en “arbejdsplads” hvor unge og voksne, frivilligt kan blive en del af et fællesskab sammen med ligestillede ledige. Der vil på arbejdspladsen.dk være mulighed for, efter tilmelding, at møde på “arbejde” sammen med andre i samme situation. Tilbuddet henvender sig primært til jobparate der har været ledige i en  kortere eller længere periode. Ledige der har lyst til, alene, eller sammen med andre, at forbedre sine muligheder og kompetencer på vejen tilbage på arbejdsmarkedet.
ARBEJDSPLADSEN.DK skal ses som en forlængelse af jobcentrenes og a-kassernes tilbud. 

Som almindelig bruger af ARBEJDSPLADSEN.DK vil du ikke blive
registreret med CPR.nr., men for at vi kan evaluere og påvise en effekt af tilbuddet, vil du blive indskrevet med fulde navn, adresse, telefon og e-mail og du vil få udleveret et adgangskort som du skal bruge til at logge ind og ud, når du bruger ARBEJDSPLADSEN.DK – vi registrerer, via brugerrens kort nummer,  hvor mange der bruger stedet og hvor mange timer de er der. Derudover vil vi ved hjælp af frivillige brugerundersøgelser (anonymt online spørgeskema) dokumentere effekten af ARBEJDSPLADSENS.DK’s tilbud overfor sponsorer og bevilligende myndigheder.

Lokalerne er endnu ikke vores – men vi håber 😉

Ellebjergvej 50B
2450 København SV

abp.dk