Om

Hovedidéen og formålet med etablering af Arbejdspladsen er at skabe et fysik sted – en “arbejdsplads” hvor unge og voksne, kan blive en del af et fællesskab sammen med ligestillede ledige. Der vil på arbejdspladsen være mulighed for, efter tilmelding, at møde på “arbejde” sammen med andre i samme situation. Tilbuddet henvender sig primært til jobparate og/eller uddannelsesparate der har været ledige i en  kortere eller længere periode. Ledige der har lyst til, alene, eller sammen med andre, at forbedre sine muligheder og kompetencer på vejen tilbage på arbejdsmarkedet.

Som bruger af Arbejdspladsen får du et personale ID, for at vi kan evaluere og påvise en effekt af tilbudet. ID kortet skal du bruge til at booket pc tid og til logge ind og ud, når du bruger Arbejdspladsen.

5