Hvorfor dette tilbud

På trods af gode kompetencer og stor erfaring, kan det være uhyre vanskeligt at kæmpe sig fra ledighed tilbage til arbejdsmarkedet.  Vi har talt med mange, læst statistikkLogo lys mint - lilleer og artikler omhandlende ledighed, mangel på arbejdskraft, jobtræning, jobsøgning, jobcentre og hvad man nu ellers kan komme ind under den hat, der hedder arbejdsmarkedet.

En af de vigtigste konklusioner vi har truffet er, at de første 2 måneders aktiviteter, efter ledighed, er afgørende for, om og hvor ubesværet den ledige finder tilbage på arbejdsmarkedet.  At ledigheden er ny, er dog ikke et kriterie for at være en del af Arbejdpladsen.
I lyset af disse samtaler og vores research er vi kommet til den konklusion, at der må, skal og kan gøres noget.

Vi har derfor skabt ”et rum”, hvor det er muligt at give alle, der selv ønsker det, en oplevelse af, at tiden som jobsøger er værdig og inspirerende, så man kan opleve tiden som ledig, som en tænksom, lærerig og konstruktiv pause mellem to job.
Behovet for et sådant ”rum” eksisterer ikke kun på et individuelt plan, for den enkelte ledige, men dækker også et samfundsmæssigt behov. Med små årgange, som ikke kan dække behovet for arbejdskraft, ældre der bliver ældre og kræver mere end tidligere årgange, –  er der brug for alle der kan bidrage på arbejdsmarkedet.

Undervejs i vores research er vi blevet opmærksomme på, hvilke kompetencer og kræfter der ligger gemt i disse grupper af arbejdsparate medborgere, i gruppen af ledige flygtninge/indvandre, de unge og nyuddannede, de ældre (det grå guld) o.s.v. Når man ser på statistikken for hvor længe man gennemsnitlig er på den samme arbejdsplads, så giver det fx ingen mening at ældre ledige, med stor viden og megen erfaring, ikke kan komme i arbejde.

Vi er i hele forløbet ofte blevet konfronteret med den afmagt, de-motivation og apati der forekommer hos en stor del af de jobsøgende, kun få uger inde i deres ledighed – og det er måske her projektet bliver allermest værdifuldt.

Projekt arbejdpladsens formål er derfor:

En anderledes tilgang til ledighedsperioden – hjælp til selvhjælp til hurtigere at komme tilbage til arbejdsmarkedet.
Den socialøkonomiske virksomhed ”ARBEJDSPLADSEN”s har også til formål at skabe så mange nye jobs på særlige vilkår inden for job- og beskæftigelsessektoren.
ARBEJDSPLADSEN er et sted hvor arbejds- og uddannelsesparate ledige kan få støtte, vejledning, uddannelse og kurser der vil kunne bringe dem hurtigere tilbage arbejdsmarkedet.
ARBEJDSPLADSEN er et fysisk sted hvor forskellige grupper af ledige (flygtninge/indvandrere, unge, kvinder, mænd, seniorer, o.s.v.), kan ”gå på arbejde” for at netværke, bruge ARBEJDSPLADSENS computere til jobsøgning, deltage i foredrag, kurser og konferencer indenfor beskæftigelses- og uddannelsesområdet.
Til at understøtte disse aktiviteter har vi en gruppe kompetente formidler som er eksperter på hver deres felt.

En lille men sigende spørgeundersøgelse

• Vi har spurgt 310 ledige        .
• Der blev ikke taget hensyn til om man var på dagpenge, kontanthjælp, etnicitet, ny ledig, alder, køn eller hvilken anden måde man var ledig på.
• Man måtte sætte 8 kryds – hvoraf det 8. skulle bruges på hvorvidt man mente om tilbuddet var relevant, dvs. at man skulle bruge det på spørgsmål 12 og 13.
• De adspurgte er fortrinsvis fundet udenfor jobcentrene i Region hovedstaden, samt netværk på Facebook og LinkedIn, i perioden start oktober til slut november 2017.
• Undersøgelsen blev gennemført anonymt ved jobcentrene.
• 78% af de adspurgte svarede nej til – Er der nok hjælp at finde på dit Jobcenter?

søjlediagram

SKAL DU OGSÅ VÆRE MED