Forside

Logo lys mintPå trods af gode kompetencer og stor erfaring, kan det være uhyre vanskeligt at kæmpe sig fra ledighed tilbage til arbejdsmarkedet.  Vi har talt med mange, læst statistikker og artikler omhandlende ledighed, mangel på arbejdskraft, jobtræning, jobsøgning, jobcentre og hvad man nu ellers kan komme ind under den hat, der hedder arbejdsmarkedet.
En af en vigtigste konklusioner vi har truffet er, at de første 6 måneders aktiviteter, efter ledighed, er afgørende for, om og hvor ubesværet den ledige finder tilbage på arbejdsmarkedet.  At ledigheden er ny, er dog ikke et kriterie for at være en del af arbejdpladsen.dk.
I lyset af disse samtaler og vores research er vi kommet til den konklusion, at der må, skal og kan gøres noget.

Vi vil derfor skabe ”et rum”, hvor det vil være muligt at give alle, der selv ønsker det, en oplevelse af, at tiden som jobsøger er værdig og inspirerende, så man kan opleve tiden som ledig, som en tænksom, lærerig og konstruktiv pause mellem to job.
Behovet for et sådant ”rum” eksisterer ikke kun på et individuelt plan, for den enkelte ledige, men dækker også et samfundsmæssigt behov. Med små årgange, som ikke kan dække behovet for arbejdskraft, ældre der bliver ældre og kræver mere end tidligere årgange, –  er der brug for alle der kan bidrage på arbejdsmarkedet.

Undervejs i vores research er vi blevet opmærksomme på, hvilke kompetencer og kræfter der ligger gemt i disse grupper af arbejdsparate medborgere, i gruppen af ledige flygtninge/indvandre, de unge og nyuddannede, de ældre (det grå guld) o.s.v. Når man ser på statistikken for hvor længe man gennemsnitlig er på den samme arbejdsplads, så giver det fx ingen mening at ældre ledige, med stor viden og megen erfaring, ikke kan komme i arbejde.

Vi er i hele forløbet ofte blevet konfronteret med den afmagt, de-motivation og apati der forekommer hos en stor del af de jobsøgende, kun få uger inde i deres ledighed – og det er måske her projektet bliver allermest værdifuldt.

Projekt arbejdpladsen.dk er derfor:

En anderledes tilgang til ledighedsperioden – hjælp til selvhjælp til hurtigere at komme tilbage til arbejdsmarkedet.
Den socialøkonomiske virksomhed ”ARBEJDSPLADSEN”s overordnede formål er at skabe så mange nye jobs på særlige vilkår inden for job- og beskæftigelsessektoren.
ARBEJDSPLADSEN skal være et sted hvor arbejds- og uddannelsesparate ledige vil kunne få støtte, vejledning, uddannelse og kurser der vil kunne bringe dem hurtigere tilbage arbejdsmarkedet.
ARBEJDSPLADSEN skal være et fysisk sted hvor forskellige grupper af ledige (flygtninge/indvandrere, unge, kvinder, mænd, seniorer, o.s.v.), frivilligt og uden kontrol og registrering, vil kunne ”gå på arbejde” for at netværke, bruge ARBEJDSPLADSENS computere til jobsøgning, deltage, foredrag, kurser og konferencer indenfor beskæftigelses- og uddannelsesområdet.
Til at understøtte disse aktiviteter ansættes en gruppe kompetente personer med behov for særlige vilkår. Personer der vil kunne yde en højt kvalificeret arbejdsindsats, men på nedsat tid og skånehensyn i øvrigt. Fx personer godkendt til fleksjob, personer med bevilliget løntilskud, personer i jobtræning samt personer i aktivering.
Der kan være tale om mange og forskelligartede jobs af både administrativ og praktisk art. Som eksempler kan nævnes: Telefon pasning, IT support, café/kantine drift, undervisning, opstart og opfølgning af selvhjælpsgrupper m.m.
ARBEJDSPLADSEN vil blive finansieret ved direkte salg af ydelser til kommunerne i hovedstadsområdet. Ved opstart og etablering ved bevilling af tilskud fra kommuner, ministerielle puljer og private fonde.

SKAL DU OGSÅ VÆRE MED